Upoznajte se sa efikasnim terapeutskim metodom za brzo i efikasno otklanjanje trauma i problema- PEAT | Dubravka Stojkovic

Terapeutski metod i sistem duhovnog razvoja čije je tvorac psiholog Živorad Mihajlović Slavinski.

Pomoću tehnika PEAT PROCESA brzo i efikasno se mogu ukloniti dugotrajni problemi kao što su depresije, anksioznost, napadi panike, strahovi, traume, nezadovoljstva, nesigurnost, brige, samosažaljenje, bes, ljutnja, tuga…

Tehnike PEAT PROCESA su bezbedne jer ni ujednom trenutku ne mogu ugroziti i poremetiti vaše emotivno mentalno stanje, sem na bolje.

Seanse u PEAT PROCESU traju u proseku 20 minuta.

Tokom procesa se ne moraju u potpunostI iznositi intimnosti i „čeprkati po prošlosti“, dovoljno je izneti trenutni problem.

Tokom PEAT PROCESA dolazi do integracije polariteta-suprotnosti.

Prvi PEAT PROCES najčešće dovodi do integracije LIČNIH KODOVA.

LIČNI KODOVI su „enrgetski stubovi koje svojim rođenjem postavljamo na sopstveni ulaz i ti stubovi određuju osnovno igralište našeg duhovnog bića, između kojih igramo osnovnu životnu igru“.

Ako nisu integrisani naše biće biva rastrzano između ta dva polariteta, klacka se na klackalici svoje životne priče, nesvesno šta mu se dešava a mi se pitamo zašto činimo stvari koje ne želimo.

Lični kodovi kroz naš život menjaju svoju poziciju pozitivnosti i negativnosti, nisu fiksirani. Ono što je bilo pozitvno u našem iskustvu može preći u negativno iskustvo i obrnuto.

U osnovi bez obzira na dualnost koja nas zvarava svi mi imamo jedan osnovni problem u životu koji se ispoljava u raznim varijacija. Kroz PEAT PROCES taj problem se rašava spajanjem suprotnosti ili integrisanjem ličnih kodova i neutralizacijom istih. Sada bez obzira što su potpuno suprotni oni postaju jedno, sažimaju se i čine celinu.

Lični kodovi su jednostavni kao što su: ljubav i sloboda, moć i nemoć, uspeh i neuspeh, mir i nemir, sreća i nesreća, stvaranje i razaranje…

Integrisanjem LIČNIH KODOVA PEAT PROCESOM:

PEAT ulazi u dubinu, srž našeg emotivnog bića.

Tokom PEAT PROCESA ne treba da se osećamo bolje, nego bolje i jače da osećamo, jer ćemo se posle peat procesa osećati bolje. Čak iako posle zvršetka procesa ne razumemo i ne možemo sebi da objasnimo šta nam se dešava, zasigurno smo integrisali jedan emotivno-mentalni deo u sebi i on će ići u dobrom pravcu ka oslobađanju od energetskih blokada bili mi toga svesni ili ne.

Razrešenje problema PEAT PROCESOM se ne može izbeći čak i kad bi to hteli.

korišćena literatura: skripta Peat procesorski trening- Dubravka Stojković, Proces prisutnosti-Majkl Braun

Tekst objavila Nikoleta Stevović