Pitanja Klijenata

Šta me koči?

Pitanje: Kako sam uspela da razvijem kod sebe strah da ću ako se upustim u pteduzetniĉke vode postati prevarant? Šta me koči?

Dubravka: Mi razna uverenja kroz život kupimo svaki dan.
Zamislite ako ste od roditelja ili nekih ljudi koji su vam bili autoritet, često slušali rečenice: ” Novac se teškom mukom zarađuje, samo prevaranti lako dolaze do novca, ili novac ne raste na drveću, svi privatnici su lopovi…itd. Te rečenice ostaju duboko u vama i postaju vaša istina. Vremenom i iskustvom vi razumete da to nije istina ali se naboj u vama već stvorio i pojavljuje se u obliku straha. Peat vam pomaže da taj naboj uklonite, odnosno da stečeno uverenje na vas nema uticaj.
Koja su vaša uverenja o novcu? napišite ih na papir i shvatićete šta treba da uklonite

Pitanje: Šta meni radi strah da ću postati prevatant?

Dubravka: Strah vas blokira da slobodno uđete u preduzetničke vode. Sprečava vas da u punom potencijalu izrazite svoju kreativnost i da bez težine zaradite ocekivani novac.

Pitanje: Šta se postiže skidanjem naboja? Da li ću ako skinem naboj sa “biti prevarant” postati prevarant?

Dubravka: Naravno da nećete postati prevarant ukoliko to ne želite.
Poenta je da integracijom polariteta skinete naboj da ćete postati prevarant iako vam to nije namera, odnosno, skidanjem naboja sa uverenja koje vas koči, Vi dobijate slobodu za ispoljavanje određenog ponašanja i slobodu od ispoljavanja određenog ponašanja. Bićete u miru šta god da odlučite.

Integrisani polariteti tokom rada: uspeh/prevara, istina, iskrenost/prevara, ja/praznina