Seminar metod prsta za uklanjanje trauma

Metod Prsta za uklanjanje trauma   je najnovija tehnika Živorada Slavinskog, koja se koristi vrlo efikasno i kod teških trauma. Koliko je metod efikasan toliko je i jednostavan. Teško je zamisliti nešto jednostavnije.

  • Na seminaru Metod Prsta za uklanjanje trauma učite njegovu praktičnu primenu na sebi i drugima.
  • Postoje grupni i individualni seminari
  • Nema preduslova za seminar Unutrašnja Magija Reči
  • Procesori se obučavaju da vode individualne seanse sa Klijentima.

Kontaktirajte nas da zakažete seminar ili seansu.