Seminar DP4

DP-4 metod  ima fantastične mogućnosti za primenu u mnogim oblastima. Kada jednom ovladamo njegovom primenom možemo ga kasnije primenjivati u gotovo svim segmentima života.

On je stvoren na sledećim osnovama:

Nijedan mislilac u istoriji ljudskog roda nije otkrio ništa vise u ljudskim iskustvima osim 4 elementa: psihičku sliku, emociju, telesni osećaj i misao.  Od najbanalnijih iskustava, do najuzvišenijih – samo kombinacije ta 4 elementa! Kada znamo kako sa njima da operišemo, možemo izuzetno brzo rešiti bilo koji emocionalni, psihološki i spiritualni problem.

Uklanjanje problema kao sto su jake fobije, nelagodnost  pred novim ljudima, nesposobnost da slobodno izrazimo svoje mišljenje, nesposobnost da završimo započete aktivnosti, odlaganje zadataka i mnogi drugi  bivaju rešeni za kratko vreme.

Druga fantastična oblast DP-4 je spiritualno inženjerstvo.  Sa DP-4 metodom možete stvoriti u sebi bilo koju psihološku i emocionalnu crtu ličnosti koju nemate. Mnogi ljudi su za kratko vreme izmenili svoju ličnost,  svoj život i svoju sudbinu primenom ovog metoda.

Kada ovaj čudesan metod naučite na DP4 seminaru, moći ćete da ga primenjujete čitavog života sa zapanjujućim rezultatima. Bićete u stanju da pomognete sebi i osobama oko sebe: rođacima, deci, prijateljima, bićete u stanju i da ga profesionalno primenjujete.

  • Na seminaru za DP4   učite njegovu praktičnu primenu na sebi i drugima
  • Postoje grupni i individualni seminari
  • Nema preduslova za seminare DP4
  • Procesori se obučavaju da vode individualne seanse sa Klijentima

Kontaktirajte nas da zakažete seminar ili seansu.