Predavanja o novcu

Ljudsko biće ima mnoštvo problema a spiritualni razvoj nije ništa drugo do rešavanje tih problema. U tom smislu i problemi sa novcem su neizbežni. Ljudi uglavnom imaju pogrešna uverenja o novcu.

Ako naša uverenja nisu u skladu i ne rade u korist našeg novčanika, nikada nećemo imati novaca koliko nam je potrebno. I bogatstvo i siromaštvo su samo manifestacija naše podsvesti.

U odnosu unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, unutrašnji svet je uzrok, a spoljni svet je posledica. Novac nije izuzet iz tog odnosa.

Čovek može svesno želeti novac i to se najčešće događa, ali nesvesna verovanja o novcu su nepremostive barijere, da se do njega dođe bez velikih problema.

Tema ovog predavanja je: Novčani problemi i kako ukloniti barijere koje nas sputavaju da dođemo do rešenja u vezi sa novcem?

Kontaktirajte nas da zakažete seminar ili seans.