Aktuelne Teme

MAMI MOŽEŠ SVE DA KAŽEŠ

Šta sve skrivamo jedni od drugih, odrasli od dece, deca među sobom? Da li znate šta je »zdrava«, a šta »nezdrava« tajna?

Mnoge životne opasnosti kojima je dete danas izloženo, loše društvo, alkohol, droga, seksualno i fizičko zlostavljanje, sekte, oslanjaju se upravo na tajnu. U velikom broju slučajeva kada se za to sazna može biti kasno za pomoć i promenu. Zato se od najranijeg uzrasta moramo baviti prevencijom. Mada zdrav razvoj i život deteta zavisi od velikog broja činilaca, važno je govoriti o stavu prema tajni kao takođe veoma značajnom. Važno je naučiti dete da pravilno razume šta je to tajna, kada je može čuvati, a kada je obavezno mora reći.

DA LI TAJNU TREBA ČUVATI?

Mi roditelji mnogo toga prećutimo, skrivamo od svoje dece, često verujući da ćemo ih tajnom zaštititi. Ponekad to i jeste tako, ali da li ste se zapitali: »Da li moje dete to oseća, da li ga to brine?«

Nasuprot »roditeljskog prava« da nešto kažemo a nešto ne, često deci uputimo već čuvenu poruku »Kaži, dušo, mami, mami možeš sve da kažeš«. Nijednog trenutka ne osporavajući važnost iskrenog i otvorenog odnosa majka – dete, ovom izjavom lišavamo dete izbora kome će i šta poveriti. A prilika da dete odlučuje i bira je osnov poverenja kao i razvoja samopoštovanja.

Pogledamo li sa druge strane, ima roditelja koji veoma vrednuju tajnu, za njih čuvati tajnu znači lojalnost, hrabrost. Često neskriveno šalju detetu poruku »Tajnu treba čuvati po svaku cenu«. Ovakav stav krije opasnost da dete prećuti neke opasne događaje ili loša osećanja.

ŠTA JE TO ZDRAVA TAJNA?

Od najranijeg uzrasta važno je učiti dete da postoje tajne koje može čuvati, kao i one koje bez odlaganja mora poveriti osobi od poverenja. Tajne koje je u redu čuvati su zdrave tajne ili kako ih deca zovu – dobre tajne, a one druge nezdrave tajne ili opasne tajne. Kako naučiti dete da ih razlikuje?

Postoji nekoliko pokazatelja koji će vam u tome pomoći:

1.Zdrava tajna je tajna koju treba čuvati neko vreme i takvu tajnu uvek nekome možeš reći. Nezdrava tajna je »tajna za ceo život«. Uvek neko traži od tebe da je čuvaš samo za sebe i da je nikada ne odaš.

2.Zdrava tajna će uvek nekoga usrećiti, ona donosi radost. Nezdrava tajna uvek nekoga povređuje bilo psihički ili fizički.

3.Dok čuvaš zdravu tajnu, ispunjen si srećom. Dok čuvaš nezdravu tajnu, uznemiren si i uplašen.

A ŠTA KAŽU DECA?

»Dobra tajna je kada sa bakom sakriješ da si mami spremio poklon.«

»Dobra tajna je kada sam ja sakrio od mame da imam sve petice.«

»Dobra tajna je kada smo spremili predstavu za učiteljicu.«

»Loša tajna je kada ti neki čika nudi čokoladicu na ulici i kaže ti da ne kažeš mami.«

»Loša tajna je kada je Milan rekao da ne kažem tati da se igrao sa šibicom.«

»Loša tajna je kada sam jednom video Strahinju kako je doneo nož u školu, a on mi je pretio da ne kažem nikom.«

KO SU OSOBE OD POVERENJA?

Razgovarajte sa detetom, kome ono sve veruje, u koga ima poverenja i zašto. Kome bi se poverilo ako Vas nema u blizini. Pomozite detetu da razume da je osoba od poverenja ona u čijem se prisustvu ono oseća smireno i prijatno. Takođe da ne treba verovati nikome u čijem prisustvu oseća uznemirenost i strah, pa čak ako je i bliska osoba u pitanju.

Kad god dete prepozna »lošu tajnu« mora biti spremno da je saopšti nekoj osobi od poverenja.

A ŠTA KAŽU DECA?

Kroz rad sa decom na temu tajne i poverenja zaključila sam da oni najčešće vide mamu, tatu, baku kao osobe od poverenja.

Na pitanje: »Kome ti ne veruješ?«, deca kažu:

»Stricu, zato što mi akže da je tata u kancelariji, a nije.«

»Davidu, zato što odaje tajne, čak i lepe«

»Bebisiterki, zato što mi nije čestitala rođendan i spavala je umesto da se igra sa mnom.«

Na pitanje: »Kako izgleda i koje osobine ima osoba od poverenja?«, deca nepogrešivo, kao i uvek, pogađaju suštinu:

»Ona ne laže.«

»Nežna je.«

»Ne viče.«

»Sluša šta ja govorim.«

»Ne bije me.«

Da li ste Vi osoba od poverenja? Razmislite.

ANTRFILE

Reč deteta:

 »Tajna je kad nešto sakrivaš, što nećeš da neko zna«. (Sofija,7 godina)

Na pitanje šta to odrasli skrivaju, deca kažu:

»Mama da je izgorela tati košulju.«

»Jedan čovek može da sakrije da ima drugu ženu.«

»Moja mama je sakrila da mi je bacila barbiku ali mi je priznala posle petnaest dana.«

»Moj tata je od mene sakrio da je auto odneo pauk da se ja ne sekiram.«

»Kad odrasli nešto pričaju da ja ne znam, to mene svrbi, baš me zanima.«