Jedan od najvecih mislilaca danas diplomirani psiholog Živorad Mihajlović Slavinski – Video | Dubravka Stojkovic