• Pitanja Klijenata

    Šta me koči?

    Pitanje: Kako sam uspela da razvijem kod sebe strah da ću ako se upustim u pteduzetniĉke vode postati prevarant? Šta me koči? Dubravka: Mi razna uverenja kroz život kupimo svaki dan.Zamislite ako ste od roditelja ili nekih ljudi koji su vam bili autoritet, često slušali rečenice: ” Novac se teškom mukom zarađuje, samo prevaranti lako dolaze do novca, ili novac ne raste na drveću, svi privatnici su lopovi…itd. Te rečenice ostaju duboko u vama i postaju vaša istina. Vremenom i iskustvom vi razumete da to nije istina ali se naboj u vama već stvorio i pojavljuje se u obliku straha. Peat vam pomaže da taj naboj uklonite, odnosno da stečeno…